ENPlease, select a station, term of candles, and pollutants. Not for all stations all typs of pollutants are avaliable
CZ Vyberte prosím stanici, termín svíčky a znečišťující látky. Ne všem stanicím jsou k dispozici všechny typy znečišťujících látek
PL Proszę wybrać stację, termin świece i zanieczyszczenia. Nie dla wszystkich stacji dostępne są wszystkie rodzaje zanieczyszczeń
AT Bitte wählen Sie eine Station, einen Begriff für Kerzen und Schadstoffe aus. Nicht für alle Stationen sind alle Arten von Schadstoffen verfügbar

PM2_5, µg/m³ - 24 hours : BBNYA

Average Value:Maximal Value:Last Value:


Data is collecting from open public sources. Latest data is here. The update period is about 1 hour. The candles represent alternating concentration during a candle term (4 hours, 8 hours).
The date and time in the label during mouse pointing on the candle is the end time of the candle.
O: - open time of the candle
C: - close time of the candle
H: - the highest concentration of the pollutant
L: - the lowest concentration of the pollutant

(c) 2017-2019 Pollutants.EU