Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice
 
V roce 2022 byla kvalita ovzduší z hlediska koncentrací hodnocených znečišťujících látek příznivá, podobně jako v předchozích letech 2020 a 2021. S výjimkou přízemního ozonu dosáhly koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší druhých nejnižších hodnot v rámci hodnoceného období 2012-2022, přičemž nejnižší hodnoty dosáhl oxid uhelnatý. Koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší, s výjimkou přízemního ozonu, v hodnoceném období 2012-2022 výrazně poklesly.


In 2022, air quality was favorable in terms of the concentrations of evaluated air pollutants, similar to the previous years of 2020 and 2021. With the exception of ground-level ozone, the concentrations of evaluated air pollutants reached the second-lowest values within the assessed period of 2012-2022, with carbon monoxide reaching its lowest value. The concentrations of evaluated air pollutants, excluding ground-level ozone, have significantly decreased over the period of 2012-2022.