Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

NP Sumava.

Níže je studie problému kyselých dešťů, které ve střední Evropě přijaly rozsah katastrofy kvůli přelidnění a následnému extrémnímu znečištění životního prostředí. Prastaré smrkové lesy jsou již téměř zcela vyhubené.

https://www.mzp.cz/web/edice.nsf/DC21A4C7F0AFAD0AC1257081001AA6B7/$file/planeta_web.pdf

Přímý účinek (přímý kontakt) s rostlinou. Kyseliny narušují povrch rostlin, zejména ochranný voskový kryt listů, čímž jsou rostliny zranitelnější vůči škodlivému hmyzu, houbám a jiným patogenním organismům. Prostřednictvím těchto poškozených listů se odpařuje více vlhkosti, což může způsobit narušení životně důležité činnosti rostlin, zejména během sucha. Kyselé srážky, které se táhnou po rostlinách, jsou z listů vyplaveny biogenní prvky, zvláště pokud je povrch listů poškozen. Speciální laboratorní testy ukázaly, že jehly v borovici dosáhly pouze poloviny normální délky....

Převod toxických kovů z nerozpustných sloučenin na rozpustné (mobilizace hliníku a dalších prvků). Při posuzování vodních ekosystémů bylo zjištěno, že hliník a těžké kovy působením kyselin obsažených v atmosférických srážkách, přecházejí z nerozpustných forem v rozpustné. Hliník je široce distribuován v zemské kůře, je přítomen ve významných množstvích v mnoha horninách a půdních minerálech. Z krystalů křemene (SiO2), živce a slídy se skládají z hornin žuly a hnízd. Hliník je součástí všech jílovitých půd. Základem různých jílů je kaolin Al203 * 2SiO2 * 2N2O. se zvýšenou kyselostí dochází k rozpuštění sloučenin hliníku, přechod hliníku do roztoku. Tento proces se nazývá mobilizace hliníku. Vzniklé sloučeniny mají toxicitu......

Těžké kovy, jako je olovo a rtuť, mohou také přecházet do rozpustných sloučenin při okyselování média. Kromě toho mají těžké kovy a zvýšená kyselost synergický účinek.....

V důsledku působení i jednoho z těchto faktorů dochází k degradaci nebo smrti divokých rostlin, klesá produktivita zemědělských rostlin. Za prvé, některé lišejníky jsou zabity, které jsou považovány za" indikátory " čistého vzduchu. Kyselé srážky ovlivňují také křovinnou a dřevnatou vegetaci. Způsobují masivní onemocnění lesů, zejména jehličnanů, které tvoří většinu lesních ploch Ruska, Evropy a Severní Ameriky. Kyselé deště odumřou lesy. Lesy vysychají, na velkých plochách se rozvíjí suchomilnost stromů. Nejčastěji trpí smrk, borovice, jedle, protože změna jehel se vyskytuje méně často než změna listů a jehly hromadí více znečišťujících látek ve stejném časovém období.

V Anglii kvůli kyselým dešťům umírá až 60% jehličnatých lesů, v Německu až 50%. Účinky kyselých dešťů jsou vystaveny nejen jehličnanům stromů, ale také listnatým (buk, habr, dub, bříza, jeřáb, Platan).