Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Úroveň CO2 ve vzduchu se měří pomocí jednotky ppm (parts per million).

350 - 450 ppm hodnota totožná s běžným vnějším prostředím
do 1000 ppm doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1200 až 1500 ppm doporučená MAXIMÁLNÍ úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
nad 1500 ppm nastávají příznaky únavy, snižování koncentrace, bolest hlavy
nad 5000 ppm maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik
více než 5000 ppm nevolnost a zvýšený tep
více než 15000 ppm dýchací potíže
více než 40000 ppm možná ztráta vědomí


The level of CO2 in the air is measured by ppm (parts per million).

350 - 450 ppm value identical to normal external environment
Up to 1000 ppm recommended CO2 level indoors
1200 to 1500 ppm recommended MAXIMUM CO2 level indoors
Over 1500 ppm there are signs of fatigue, decreased concentration, headache
Above 5000 ppm maximum safe concentration without health risks
More than 5000 ppm nausea and increased heart rate
More than 15000 ppm respiratory problems
More than 40,000 ppm possible loss of consciousness