Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Several days ago after the lapse of November environmental lectures in Brno, Czech Republic, record of those lectures now is available in the web to watch. It was a very good lectures, which depict  BRNO and whole Czech Republic air pollution issues, highlight corner questions about the ways how to improve the situation with the air quality, main sources or pollutants and characteristic of the pollutants itself. During the last lecture it was described health problems caused by bad air quality in Czech Repblic.

KVALITA OVZDUŠÍ V BRNĚ A VŮBEC

1. Znečišťující látky a aktuální stav 

1. Přivítání a úvod
Ing. Martin Vaněček
vedoucí odboru životního prostředí
Statutární město Brno

5:43
2. Obecný úvod a typy znečišťujících látek
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno

27:49
3. Další typy znečišťujících látek
RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.
environmentální specialista
RECETOX - Masarykova univerzita

19:31
4. Kvalita ovzduší v Brně
Bc. Radek Kronovet
vedoucí referátu ochrany ovzduší
Statutární město Brno

15:17
5. Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji
Ing. Tomáš Helán
referent ochrany ovzduší
Krajský úřad Jihomoravského kraje

25:45
5. Kvalita ovzduší v České republice a Evropě
Mgr. Jáchym Brzezina
vedoucí oddělení kvality ovzduší
Český hydrometeorologický ústav Brno
19:40

 

If you are not visited this event, but interesting in information about actual air quality in Brno

There are whole presentation and video below:

https://www.ovzdusi.cz/hvezdarna/prezentace/book.pdf

 (if not avaliable, copy is here: literature/brno_book_2019.pdf )

May be interesting for all BRNO residents.

 

Three video lectures:

https://youtu.be/HB33Ey6ha8Y

https://youtu.be/eXhMePtMLZM

https://youtu.be/SLK4Jp3M39Y

 

 

Sincerely yours,

Aleksei