Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Společnost Hina Battery zahájila testování prvního automobilu se sodíkovými bateriemi Na-Ion. Vozidlo s názvem Sehol E10X vychází ze stávajícího elektromobilu, který dosud používal lithiové články. Hlavní výhodou sodíkových baterií jsou nižší náklady a vyšší bezpečnost.

Kromě toho společnost HiNa představila tři položky sodíkových iontových baterií: válcovou baterii NaCR32140-ME12, čtvercovou baterii NaCP50160118-ME80 a čtvercovou baterii NaCP73174207-ME240, které mají gravimetrickou hustotu energie 140 Wh/kg, 145 Wh/kg a 155 Wh/kg.

Za zmínku také stojí, že čínský výrobce baterií CATL v roce 2021 oznámil, že do roku 2023 uvede na trh baterii na bázi sodíku a iontů.

V letošním roce tedy pravděpodobně uvidíme na trhu mnohem více Na-Ion baterií, což může znamenat novou revoluci baterií pro ukládání energie - levnější, bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí.


Hina Battery company has initiated the testing of the first car with Na-Ion sodium batteries. The vehicle, named Sehol E10X, is based on an existing electric car that used lithium cells until now. The primary advantage of the sodium batteries are the lower cost and higher safety.

In addition, HiNa has introduced three sodium-ion items: the NaCR32140-ME12 cylindrical battery, the NaCP50160118-ME80 square battery, and the NaCP73174207-ME240 square battery, which have gravimetric energy densities of 140 Wh/kg, 145 Wh/kg, and 155 Wh/kg respectively.

It is also worth to mention, that Chinese battery manufacturer CATL announced in 2021 that it would bring a sodium-ion based battery to market by 2023.

So this year probably we see much more Na-Ion batteries on market, which may indicate a new revolution of energy storing batteries - cheaper, safer, more environmentaly frienly.

  https://www.yeeyi.com/news/details/1895051/