Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) jsou nebezpečné chemické látky vyrobené člověkem, které se globálně šíří v atmosféře, a proto je lze nalézt v dešťové vodě a sněhu i na těch nejodlehlejších místech na Zemi. Během posledních 20 let se díky novým poznatkům o jejich toxicitě výrazně snížily směrné hodnoty pro PFAS v pitné vodě, povrchových vodách a půdě. V důsledku toho jsou nyní jejich hladiny v environmentálních médiích všudypřítomné nad směrnými hodnotami. Perspektivní článek výzkumníků ze Stockholmské univerzity a ETH Zurich publikovaný v časopise Environmental Science & Technology naznačuje, že PFAS definují novou planetární hranici pro nové entity, která byla překročena.
Extrémní perzistence a neustálý globální koloběh některých PFAS povede k dalšímu překračování výše uvedených směrnic," uvedl profesor Martin Scheringer, spoluautor studie z ETH Curych ve Švýcarsku a RECETOX Masarykovy univerzity v České republice.

zdroj:  https://www.eurekalert.org/news-releases/960122