Print
Category: Econews
Hits: 65

V roce 2021 se ze solární a větrné energie a dalších čistých zdrojů vyrobilo 38 % světové elektřiny. Větrné turbíny a solární panely poprvé vyrobily 10 % z celkového množství.


Podíl větrné a solární energie se od roku 2015, kdy byla podepsána Pařížská dohoda o klimatu, zdvojnásobil.

Nejrychleji rostoucími zeměmi v přechodu na větrnou a solární energii jsou Nizozemsko, Austrálie a Vietnam. Všechny tři země v posledních dvou letech přešly z fosilních paliv na ekologické zdroje elektřiny.

"Nizozemsko je skvělým příkladem země ležící v severnějších zeměpisných šířkách, která dokazuje, že nejde jen o to, kde svítí slunce, ale také o správné politické prostředí, které do značné míry určuje, zda se solární energie bude rozvíjet," říká Hannah Broadbentová ze společnosti Ember.

Také Vietnam zaznamenal impozantní růst, zejména v oblasti solární energie, která za pouhý rok vzrostla o více než 300 %.

"V případě Vietnamu došlo k obrovskému nárůstu výroby solární energie, k čemuž přispěly výkupní ceny - peníze, které vám vláda vyplácí za výrobu energie - což velmi zatraktivnilo instalaci velkého množství solárních panelů pro domácnosti a veřejné služby," řekl Dave Jones, globální ředitel společnosti Ember.

"V loňském roce jsme byli svědky obrovského nárůstu výroby solární energie, která nejenže pokryla zvýšenou poptávku po elektřině, ale také vedla k poklesu výroby elektřiny z uhlí a plynu."

Navzdory tomuto růstu a skutečnosti, že některé země, jako například Dánsko, nyní získávají více než 50 % elektřiny z větrných a solárních elektráren, zaznamenala v roce 2021 výrazný nárůst i uhelná energetika.

Zdroj: https://www.bbc.com/news/science-environment-60917445