Print
Category: Econews
Hits: 117

Emise metanu z těžby a přenosu ropy a zemního plynu významně přispívají ke změně klimatu. Lauvaux a kol. použili pozorování ze satelitní platformy TROPOMI ke kvantifikaci velmi rozsáhlých emisí metanu do atmosféry z ultraemitorů ropného a plynárenského průmyslu. Vypočítali, že tyto zdroje představují až 12 % celosvětových emisí metanu z těžby a přenosu ropy a zemního plynu, a poznamenali, že zmírnění jejich emisí lze provést s nízkými náklady. Jednalo by se o účinnou strategii, jak ekonomicky snížit příspěvek tohoto odvětví ke změně klimatu.

Dopad těchto emisí na klima je srovnatelný s dopadem 20 milionů automobilů na silnicích za jeden rok. Autoři článku poznamenávají, že to je jen špička ledovce, protože družice může pravidelně detekovat pouze největší chuchvalce plynu (>25 tun CH4 za hodinu). 

 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj4351

https://www.cnrs.fr/en/massive-methane-emissions-oil-and-gas-industry-detected-space