Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Změna klimatu způsobuje, že rostliny ve Spojeném království kvetou v průměru o měsíc dříve, což může mít závažné důsledky pro volně žijící živočichy, zemědělství a zahrádkáře.

Výzkumný tým pod vedením Cambridgeské univerzity na základě databáze občanské vědy se záznamy sahajícími až do poloviny 18. století zjistil, že vlivem klimatických změn kvetou rostliny ve Spojeném království v důsledku nedávného globálního oteplování o měsíc dříve.

Výzkumníci vycházeli z více než 400 000 pozorování 406 druhů rostlin z kalendáře Nature's Calendar, který spravuje organizace Woodland Trust, a porovnali data prvního kvetení s přístrojovými měřeními teploty.

Zjistili, že průměrné datum prvního květu v letech 1987 až 2019 je o celý měsíc dřívější než průměrné datum prvního květu v letech 1753 až 1986. Stejné období se shoduje se zrychlujícím se globálním oteplováním způsobeným lidskou činností. Výsledky byly zveřejněny v časopise Proceedings of the Royal Society B.

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220201201102.htm