Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Vědci zkoumali vznik benzenu při vaření domácností na plynové sporáky. V plynu je již příměs benzenu, ovšem hořením se jeho koncentrace zvyšuje. Ve vybraných domech se u plynových kuchyň měřily hodnoty benzenu nad zdravotními limity. Hořením benzenu se prostředí v domácnosti zatěžuje na hodiny. Studie poprvé prokázala význam vdechování benzenu z plynových vařičů.

Vědci poprvé kvantifikovali vznik benzenu z plynových sporáků. Měřením v homech zjistili vyšší hodnoty benzenu, než jsou limity. Hořením plynu a propanu se do ovzduší uvolňuje více benzenu než elektrickými variantami. Studie prokázala dopad na kvalitu vzduchu v bytech.

článek o tom si můžete přečíst zde: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.2c09289