Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Tradiční křemíkové solární články mají dobrou účinnost a stabilitu, ale jejich výroba je dražší a lze je vyrábět pouze v tuhých panelech. Perovskitové solární články jsou naproti tomu zajímavou možností. Jsou levné, mají vysokou účinnost, jsou tenké, lehké a flexibilní, protože je lze tisknout.

Podle vědců bylo loňské léto v Evropě nejteplejším v historii - teploty byly o celý 1 stupeň Celsia vyšší než průměr za předchozí tři desetiletí.

Ve zprávě, kterou v pátek zveřejnila služba Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus, se uvádí, že zatímco jaro 2021 bylo chladnější, než je průměr, letní měsíce byly poznamenány "silnými a dlouhotrvajícími vlnami veder", při nichž došlo k mnoha novým teplotním rekordům, včetně bezprecedentních 48,8 C  naměřených loni v srpnu na Sicílii.

Dlouhotrvající vysoké teploty přispěly ke vzniku lesních požárů, jaké byly loni zaznamenány na Sibiři, v Řecku a Turecku, a podle odborníků zvýšily pravděpodobnost silných dešťů, které vedly ke smrtícím záplavám v Belgii a Německu loni v červenci.

Teplota mořské hladiny byla v loňském roce vyšší než kdykoli od roku 1992 ve východní části Středozemního moře a v některých částech Baltského moře, kde rtuť teploměru v letních měsících stoupla o více než 50C nad průměr.

Roční rychlost větru v některých částech západní a střední Evropy patřila k nejnižším minimálně od roku 1979, uvedl Copernicus Climate Change Service. To vedlo ke snížení odhadovaného potenciálu větrné energie - jednoho z hlavních zdrojů obnovitelné energie, na který evropské země sázejí při snižování emisí skleníkových plynů z výroby elektřiny.

Zjištění agentury vycházejí z pozemních meteorologických stanic a satelitních pozorování z roku 1950.

Zpráva ukázala, že v celosvětovém měřítku se rok 2021 v závislosti na použitém souboru údajů umístil na 7. až 5. místě mezi nejteplejšími roky v historii.

Zdroj

V roce 2021 se ze solární a větrné energie a dalších čistých zdrojů vyrobilo 38 % světové elektřiny. Větrné turbíny a solární panely poprvé vyrobily 10 % z celkového množství.


Podíl větrné a solární energie se od roku 2015, kdy byla podepsána Pařížská dohoda o klimatu, zdvojnásobil.

Nejrychleji rostoucími zeměmi v přechodu na větrnou a solární energii jsou Nizozemsko, Austrálie a Vietnam. Všechny tři země v posledních dvou letech přešly z fosilních paliv na ekologické zdroje elektřiny.

"Nizozemsko je skvělým příkladem země ležící v severnějších zeměpisných šířkách, která dokazuje, že nejde jen o to, kde svítí slunce, ale také o správné politické prostředí, které do značné míry určuje, zda se solární energie bude rozvíjet," říká Hannah Broadbentová ze společnosti Ember.

Také Vietnam zaznamenal impozantní růst, zejména v oblasti solární energie, která za pouhý rok vzrostla o více než 300 %.

"V případě Vietnamu došlo k obrovskému nárůstu výroby solární energie, k čemuž přispěly výkupní ceny - peníze, které vám vláda vyplácí za výrobu energie - což velmi zatraktivnilo instalaci velkého množství solárních panelů pro domácnosti a veřejné služby," řekl Dave Jones, globální ředitel společnosti Ember.

"V loňském roce jsme byli svědky obrovského nárůstu výroby solární energie, která nejenže pokryla zvýšenou poptávku po elektřině, ale také vedla k poklesu výroby elektřiny z uhlí a plynu."

Navzdory tomuto růstu a skutečnosti, že některé země, jako například Dánsko, nyní získávají více než 50 % elektřiny z větrných a solárních elektráren, zaznamenala v roce 2021 výrazný nárůst i uhelná energetika.

Zdroj: https://www.bbc.com/news/science-environment-60917445

Američtí klimatologové našli na svazích Mount Everestu první důkazy o tom, že se jeho ledová čepička začala v důsledku globálního oteplování rychle zmenšovat. V důsledku toho se tloušťka ledu za posledních 25 let snížila přibližně o 55 m.

https://www.nature.com/articles/s41612-022-00230-0

 

Emise metanu z těžby a přenosu ropy a zemního plynu významně přispívají ke změně klimatu. Lauvaux a kol. použili pozorování ze satelitní platformy TROPOMI ke kvantifikaci velmi rozsáhlých emisí metanu do atmosféry z ultraemitorů ropného a plynárenského průmyslu. Vypočítali, že tyto zdroje představují až 12 % celosvětových emisí metanu z těžby a přenosu ropy a zemního plynu, a poznamenali, že zmírnění jejich emisí lze provést s nízkými náklady. Jednalo by se o účinnou strategii, jak ekonomicky snížit příspěvek tohoto odvětví ke změně klimatu.

Dopad těchto emisí na klima je srovnatelný s dopadem 20 milionů automobilů na silnicích za jeden rok. Autoři článku poznamenávají, že to je jen špička ledovce, protože družice může pravidelně detekovat pouze největší chuchvalce plynu (>25 tun CH4 za hodinu). 

 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj4351

https://www.cnrs.fr/en/massive-methane-emissions-oil-and-gas-industry-detected-space

 

 

feed-image RSS