Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) jsou nebezpečné chemické látky vyrobené člověkem, které se globálně šíří v atmosféře, a proto je lze nalézt v dešťové vodě a sněhu i na těch nejodlehlejších místech na Zemi. Během posledních 20 let se díky novým poznatkům o jejich toxicitě výrazně snížily směrné hodnoty pro PFAS v pitné vodě, povrchových vodách a půdě. V důsledku toho jsou nyní jejich hladiny v environmentálních médiích všudypřítomné nad směrnými hodnotami. Perspektivní článek výzkumníků ze Stockholmské univerzity a ETH Zurich publikovaný v časopise Environmental Science & Technology naznačuje, že PFAS definují novou planetární hranici pro nové entity, která byla překročena.
Extrémní perzistence a neustálý globální koloběh některých PFAS povede k dalšímu překračování výše uvedených směrnic," uvedl profesor Martin Scheringer, spoluautor studie z ETH Curych ve Švýcarsku a RECETOX Masarykovy univerzity v České republice.

zdroj:  https://www.eurekalert.org/news-releases/960122

Today morning Prague, Dečin, and other places faced with a significant air pollution due to wild fire in  Czech Switzerland. The levels of PM2.5 and PM10 (particulate matter) exceeded 40 ug per cubic meter, which is far above long term WHO guideline level.

This is a severe incident, the fire propagation is not predictable this time, and many people are continue to fight with it. 

Be careful, monitor air pollution and clean the air in living rooms if the levels are high.

By scientists report, it even likely , that it have been several big wild fires 

 

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu resnumiņu:

Trīs dieniņas saule teka,

Nevarēja aptecēti.

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu kuplumiņu:

Trīs dieniņas irbe teka,

Nevarēja aptecēti.

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu diženumu:

Meitas nāca dziedādamas,

Vainagiemi zarus lauzti.

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu vecumiņu:

Es piedzimu, tev atradu,

Es nomiršu tu paliksi.

Sanākati, Jāņa bērni,

Zem kuplāi ozoliņa;

Zem kuplāi ozoliņa,

Tur Jānīša goda vieta.

Tradiční křemíkové solární články mají dobrou účinnost a stabilitu, ale jejich výroba je dražší a lze je vyrábět pouze v tuhých panelech. Perovskitové solární články jsou naproti tomu zajímavou možností. Jsou levné, mají vysokou účinnost, jsou tenké, lehké a flexibilní, protože je lze tisknout.

feed-image RSS