Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Výzkumníci z Michiganské státní univerzity představili kompozitní pryskyřici vyrobenou ze skleněných vláken a polymeru na rostlinné bázi. Vytvořili ji k výrobě lopatek větrných turbín, které se dříve obtížně recyklovaly. Větrné turbíny vyrobené z nového materiálu lze recyklovat na další užitečné výrobky, od umělého kamene do kuchyně až po jedlé gumové medvídky.

Větrná energie se vyvíjí již několik století a v současné době je stále populárnější. Moderní technologie jsou účinnější než kdykoli předtím, ale také nákladnější: obrovské lopatky větrných turbín začíná být problém vyměnit. Doposud se tyto těžko rozložitelné kusy skleněných vláken o velikosti půlky fotbalového hřiště jednoduše ukládaly na skládku. Společnosti však vyrábějí stále větší a větší větrné turbíny a nahrazují je před koncem jejich životnosti, protože větší lopatky jsou účinnější.

Michiganští inženýři proto vyvinuli nový materiál pro výrobu těchto větrných obrů, který kombinuje sklolaminát nejen se syntetickým plastem, ale také s polymerem na rostlinné bázi.

Odborníci prokázali, že kompozitní materiál mohou znovu a znovu úspěšně recyklovat a vyrábět z něj nové lopatky turbín. Za tímto účelem rozpustili pryskyřičné desky ve speciálním monomeru a odstranili z nich skleněná vlákna. To umožnilo opětovné použití materiálu: nové panely měly stejné vlastnosti jako ty původní.

Z potravinářského materiálu vyráběli také gumové medvídky. Jedno z nich snědl vědec přímo při prezentaci.

Na otázku, zda si "sajrajt", který byl součástí větrné turbíny, vložil do úst, vývojář odpověděl: "Jsou to jen atomy uhlíku. Neliší se od toho, zda jsou získávány z rostlin, fosilních paliv nebo z bývalé větrné turbíny. Podle Dorgana vědci prokázali, že v globálním koloběhu uhlíku je možné přejít od biomasy z rostlin k silným plastům a zpět k jedlým produktům.

Zdroj:

https://phys.org/news/2022-08-turbine-blades-recycled-sweet.html

Per- a polyfluoroalkylové látky (PFAS) jsou nebezpečné chemické látky vyrobené člověkem, které se globálně šíří v atmosféře, a proto je lze nalézt v dešťové vodě a sněhu i na těch nejodlehlejších místech na Zemi. Během posledních 20 let se díky novým poznatkům o jejich toxicitě výrazně snížily směrné hodnoty pro PFAS v pitné vodě, povrchových vodách a půdě. V důsledku toho jsou nyní jejich hladiny v environmentálních médiích všudypřítomné nad směrnými hodnotami. Perspektivní článek výzkumníků ze Stockholmské univerzity a ETH Zurich publikovaný v časopise Environmental Science & Technology naznačuje, že PFAS definují novou planetární hranici pro nové entity, která byla překročena.
Extrémní perzistence a neustálý globální koloběh některých PFAS povede k dalšímu překračování výše uvedených směrnic," uvedl profesor Martin Scheringer, spoluautor studie z ETH Curych ve Švýcarsku a RECETOX Masarykovy univerzity v České republice.

zdroj:  https://www.eurekalert.org/news-releases/960122

Today morning Prague, Dečin, and other places faced with a significant air pollution due to wild fire in  Czech Switzerland. The levels of PM2.5 and PM10 (particulate matter) exceeded 40 ug per cubic meter, which is far above long term WHO guideline level.

This is a severe incident, the fire propagation is not predictable this time, and many people are continue to fight with it. 

Be careful, monitor air pollution and clean the air in living rooms if the levels are high.

By scientists report, it even likely , that it have been several big wild fires 

 

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu resnumiņu:

Trīs dieniņas saule teka,

Nevarēja aptecēti.

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu kuplumiņu:

Trīs dieniņas irbe teka,

Nevarēja aptecēti.

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu diženumu:

Meitas nāca dziedādamas,

Vainagiemi zarus lauzti.

Ozoliņi, ozoliņi,

Tavu lielu vecumiņu:

Es piedzimu, tev atradu,

Es nomiršu tu paliksi.

Sanākati, Jāņa bērni,

Zem kuplāi ozoliņa;

Zem kuplāi ozoliņa,

Tur Jānīša goda vieta.

feed-image RSS