Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Hello Guys, added dark yellow mark to mark stations, which did not send data for a long time (not active)

Ahoj lidi, přidána tmavě žlutá značka pro označení stanic, které neodeslaly data po dlouhou dobu (není aktivní)