Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

V České republice se blíží důležitý termín pro změnu topného vybavení. V září 2024 nastane konec éry "špinavých" kotlů I. a II. emisní třídy, a to díky novému zákonu, který zakazuje jejich používání. Domácnosti, které se zatím spoléhaly na tyto zastaralé topné systémy, mají čas na jejich výměnu až do konce srpna příštího roku.

Podle Ministerstva životního prostředí (MŽP) je v České republice přibližně 150 000 takovýchto neekologických kotlů, ale Asociace podniků topenářské techniky tvrdí, že jejich počet může být až čtvrt milionu. Tato čísla ukazují, že se jedná o zásadní krok směrem k čistšímu a ekologičtějšímu vytápění.

Domácnosti, které budou nuceny provést výměnu svých kotlů, mohou počítat s podporou ve formě dotací. To by mělo pomoci k pokrytí nákladů spojených s nákupem a instalací nových topných systémů.

Jedním z možných výzev, kterým by se v tomto procesu mohly domácnosti potýkat, je omezená dostupnost firem schopných provádět montáž nových kotlů. Důležité je zajistit, aby kapacity těchto firem byly dostatečné pro uspokojení poptávky.

Celkově je zákaz neekologických kotlů krokem směrem k čistšímu životnímu prostředí a snížení emisí škodlivých látek do ovzduší.

zdroj