Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

V současné době ze stanice BHODA (Hodonín) dostáváme pro volný prostor nerelevantní hodnoty PM2,5, PM10, hodnoty stanice (kromě modelovaného ozonu) přestaly být uváděny i zde: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html.

Ostatní hodnoty jsou stále relevantní (NO2, SO2).

Stále zaznamenáváme PM2,5, PM10,

ale při jakékoli analýze mějte na paměti, že některé údaje ze stanic nejsou relevantní, vždy se podívejte na hodnoty sousedních stanic, abyste pochopili, zda jsou aktuální hodnoty relevantní.

----------------------

Nowadays from station BHODA (Hodonin) we receive not relevant to open space  values of PM2.5, PM10, the station values (except modeled Ozone) also stopped to be presented here: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_3hour_data_CZ.html

 Other values are still looks relevant (NO2, SO2)

We still recording PM2.5, PM10,

but for any analysis, please keep in mind that some station data cold be not relevant, always see neighboring stations values to understand if values of current is relevant.