My Joomla

Zdálo se jí, že je otrokyně,
Zanesená služebná nevděčných lidí.
K ní pohrdavě na " ty " a nikdy jménem,
Jen "dej", "umej", "Vypadni", "vrať se", "nalej".

Malovali jí vrásky na obličeji
Žhavým dehtem arogantních myšlenek a frází.
Vysávali z ní hluboké síly,
Bezostyšně čerpá kbelíky pronikavého světla z očí.

Zdálo se jí, že je zahnána do zrezivělých trubek
Smícháním s odpadem lhostejnost.
Skromná, trpělivá, nikdy neodpoví na nadávky,
Všechny nečistoty a nenávist mohou být zničeny.

A tady stojí rozcuchaná před branami stáří
S vybledlou lilie v zmatených vlasech.
Voda přeje lidem jen mír a radost,
Upřímně jim odpustila slepotu, hněv a strach.

A nevidomý cítí svou beztrestnost,
Ještě zoufaleji se od ní snaží odtrhnout kus,
Odnést její tajemství, zakázat nediskriminaci,
Zabít kouzlo s bičíkem do chrámu.

Při pohledu na svůj odraz v odtokovém příkopu
Každá její kapka byla naplněna soucitem –
"Hrdličky, skloňte hlavy," zašeptala suchými rty, -
A já na vás vrhnu proudy živého poznání!».

Ale nikdo nevěřil, že takhle může.,
Darem, nezištně, dát vše, co je bohaté,
A že na oplátku o nic nepožádá.,
Stačí jí slovo "děkuji" a laskavý pohled.
Voda...

Probudila se rozplakaná uprostřed noci,
V roztrhaných hadrech neklidného, strašidelného spánku...
Volání dobromyslných delfínů rozbilo její samotu,
A voda si vzpomněla, kdo to je...

Rukodělná dívka, která plete košili pro Boha
Příze oslnivé smaragdové barvy.
V ní se na něj začala tolik obracet něha,
Že se Bůh koupal v oceánu nagyové.

A zazvonil její hlas zvony,
Prameny vlasů jemně padaly na ohebná ramena,
A tkanina reality explodovala svatými prameny,
A všechno živé se k ní odhodlalo.

Pronikla do všeho a všechno se nadechlo,
Svět se rozevřel jako poupě napěchované nektarem,
Voda zachraňovala, inspirovala a proměňovala,
Ona je láska, tak všichni kolem šeptali.

Původní, obnovená, Šťastná,
Neměnná, neměřitelná, nezranitelná,
Nepochopitelná, nekonečná a neúnavná,
Nevěsta Všemohoucího, Neviditelného.

Jsi průhledná jako věčná pravda,
Čisté jako empatické svědomí,
Upřímná jako poslední zpověď,
Myšlenky lidí tě omývám.
Voda...

Serious mercury pollution in the vicinity of Spolana neratovice has already been described in several studies.
Arnika measured high levels of mercury in the air near the sites of both chemical plants (Arnika-toxic substances and wastes 2006). Even more visible is the long-term Mercury load in the measurement results (Suchara and Sucharová 2008) in oak bark (see map in Figure 1).

 

Vice: https://ipen.org/sites/default/files/t/hgmonitoring/pdfs/czech_republic-report-cz.pdf

 

 

Photo by Ute Gabriela Schneppat on Unsplash

Organizace spojených národů ve čtvrtek podtvdila novou rekordně vysokou teplotu pro antarktický kontinent a potvrdila hodnotu 18,3 stupně Celsia

Rekordního tepla bylo dosaženo na argentinské výzkumné stanici Esperanza na Antarktickém poloostrově 6. února 2020, uvedla Světová meteorologická organizace OSN. „Ověření tohoto záznamu maximální teploty je důležité, protože nám pomáhá získat obraz počasí a podnebí na jedné z konečných hranic Země,“ uvedl generální tajemník WMO Petteri Taalas. „Antarktický poloostrov patří mezi nejrychleji se oteplující oblasti planety - téměř 3 ° C za posledních 50 let. „Tento nový teplotní rekord je tedy v souladu s klimatickými změnami, které pozorujeme.“

Vice: https://phys.org/news/2021-07-183c-antarctica.html

Photo by Dmitry Gladkikh on Unsplash

In 2012, the Ecological Restoration Group at the Faculty of Science of the University of South Bohemia organised the 8th European Conference on Ecological Restoration. On the occasion of this conference the edited volume Ecological Restoration in the Czech Republic (Jongepierová et al. 2012) was published. Since that time six years have passed and also our knowledge of ecological restoration has advanced. A range of older restoration projects (scientific as well as practical ones) is continuing, some have been successfully completed, others have started, legislation has changed somewhat, and also the general awareness of the discipline of restoration ecology has expanded in the country. We have therefore decided to compile a follow-up of the previous volume, Ecological Restoration in the Czech Republic II. We do not want to repeat what has already been written, but have focused on new projects and findings and on new results of older continuing projects and their interpretation. Since scientific knowledge from the restoration ecology discipline is the basis of every high-quality ecological restoration, we start with a brief selection of scientific works related to ecological restoration in the country from the past five years....

Read more: https://www.ochranaprirody.cz/res/archive/278/070558.pdf

feed-image RSS