pollutants.eu air quality monitor Czech Republic

Video from GEF about persistent organic pollutants shown the main sources of pesticides and outcome of their impact to the human body

Ilustrační obrázek

The local household heating sector continued to contribute significantly to air pollution in 2017, namely emissions of PM10 59,1%, PM2.5 74,3% (Figure 7), carbon monoxide 67,8%, VOC 47,7%, arsenic 34,4%, cadmium 51,1% and benzo[a]pyrene 98,3%. Emissions of sulphur dioxide (51.7 %) and nickel (37.5%) dominated the decisive share of the public energy sector and heat production. The sectors of road freight transport, passenger car transport, non-road vehicles and other machinery e.g. agriculture and forestry account for the most significant share of nitrogen oxide emissions (42.8 %).

Sektor lokálního vytápění domácností se v roce 2017 i nadále významně podílel na znečišťování ovzduší, konkrétně na emisích PM10 59,1 %, PM2,5 74,3 % (obr. 7), oxidu uhelnatého 67,8 %, VOC 47,7 %, arsenu 34,4 %, kadmia 51,1 % a benzo[a]pyrenu 98,3 %. Rozhodující podíl sektoru veřejné energetiky a výroby tepla převládal u emisí oxidu siřičitého (51,7 %) a niklu (37,5 %). Sektory silniční nákladní dopravy, osobní automobilové dopravy, nesilničních vozidel a ostatních strojů např. v zemědělství a lesnictví se podílejí nejvýznamněji na emisích oxidů dusíku (42,8 %).

Zdroj/source:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2019/TZ_Rocenka_KO_2018.docx

 

Statistic is avaliable now for export to Excel/what ever you want, just click Export Statistic to CSV links

Statistic PM10 PM2.5 Czech Republic
Statistic PM10 PM2.5 Czech Republic

And here we are!

Air pollution data from any station, Czech Republic
Air pollution data from any station, Czech Republic

 

feed-image RSS